NEW CUSTOMER CAMPAIGN!

“Uue kliendi kampaania” kampaania tingimused:

 1. Kampaania periood 15.05.2017-31.12.2017
 2. Osalejad: aastal 2017 registreeritud ettevõted (esmane kanne Äriregistris tehtud aasta 2017 jooksul).
 3. Allahindlus- Esimese digitaalse majandusaasta aruande koostamisele ja esitamisele ettevõtjaportaali kaudu (https://ettevotjaportaal.rik.ee):
  3.1 mikroettevõtte – 100%
  3.2 väikeettevõtte – 50%
  3.3 keskmise suurusega ja suurettevõtte – 25%
 4. Ettevõtete liigitus suuruse järgi: 2016 aastal jõustunud raamatupidamise seadus määratleb ettevõtete liigid suuruse järgi. Nendeks on mikroettevõtja, väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja.
  4.1 Mikroettevõtja – osaühing, mille näitajad vastavad kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustused ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot
  4.2 Väikeettevõtja – äriühing, mille näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.
  4.3 Keskmise suurusega ettevõtja –  äriühing, mille näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest.
  4.4 Suurettevõtja – äriühing, mille näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest.
 5. Allahindlusele kvalifitseeruvad kõik ettevõtted, kes sõlmisid “Raamatupidamiseteenuse lepingu” Lettica OÜ’ga perioodil 15.05.2017-31.12.2017 ja kes, aasta aruande esitamise päeval, on olnud Lettica OÜ kliendid vähemalt 6 kuud järjest.
 6. Kampaania kehtib ainult Eesti residendist ettevõttele, mille juhatuse liige on Eesti resident.